Zwroty i reklamacje


Zwroty

1.Mają Państwo prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, ale z zastrzeżeniem WYJĄTKÓW od tego prawa

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy :
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Art. 38. punkt 3) 
1.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; * 


*czyli nie można zwrócić produktu, który był wykonany według wskazówek i życzeń klienta (na produkcie zostały naniesione np. elementy, napisy, itp. wskazane przez klienta, ) lub  gotowego produktu, na  którym dokonano zmian (np. dodanie napisu, itp.)


2. Zwrotu można dokonać gdy
:
a) Produkt nie był przygotowywany według wskazówek i życzeń klienta (na produkcie nie było naniesionych np. elementów, napisów, itp. wskazanych przez klienta, ) lub nie dokonano zmian w gotowym produkcie (np. dodanie napisu, itp.)
b)Produkt nie nosi znamion użytkowania, nie jest uszkodzony, NIE BYŁ KOPIOWANY.
c)Produkt jest zwracany w oryginalnym opakowaniu – jeśli takowe posiadał.
d)Posiada dowód zakupu.

3.Zanim zwrócisz towar musisz się ze mną skontaktować w celu ustalenia szczegółów i ewentualnego stwierdzenia, czy takowe prawo Ci przysługuje .

4.Po kontakcie i pozytywnym rozpatrzeniu twojej prośby prześlę formularz zwrotu, który należy wypełnić i odesłać wraz ze zwracanym towarem .

5.Towar należy odesłać  na wskazany przez Sprzedającego adres (nie później niż 14 dni od momentu poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) dobrze zabezpieczony ( folia bąbelkowa, kartonik) wraz z : wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu .

6.Warunkiem zwrotu wpłaconej należności za towar jest odesłanie produktu na własny koszt (przesyłką rejestrowaną , polecona – należy zachować dowód nadania). Nie przyjmuję paczek za pobraniem oraz przesyłek nadanych na koszt adresata. Ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7. Jeżeli odsyłany produkt  ulegnie zniszczeniu w transporcie z powodu braku lub niewłaściwego jego zabezpieczenia z Państwa winy, należność nie zostanie zwrócona .

8.W przypadku jeśli odeślą Państwo produkt przesyłką nierejestrowaną, a przesyłka ulegnie zagubieniu to należność nie zostanie zwrócona.

9.Koszty przesyłki zwracane są jedynie w przypadku gdy towar ZNACZĄCO odbiegał od tego prezentowanego na zdjęciu .

10.Zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru z powrotem.


11.Jeżeli wybrali Państwo sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przy produkcie, Pracownia nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów.

12.Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13.Zwrotu płatności dokonuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Państwo użyli, chyba, że zgodzili się Państwo na inny sposób zwrotu.
Reklamacje1.Każde zamówienie wykonywane jest z niezwykłą starannością , jednak uszkodzenia mogą wystąpić w przypadku niewłaściwego użytkowania. Reklamacje z tego tytułu nie będą rozpatrywane .

2.Rękodzieło NIE JEST zabawką , może zawierać małe elementy (zawsze mocowane jak najmocniej i najbezpieczniej). Jednak dając je dziecku jako zabawkę , (czyli w formie innej niż jest przeznaczone) Klient daje je na swoją WŁASNĄ odpowiedzialność .

3.Nie należy ciągnąć za wystające elementy w celu sprawdzenia należytego ich przyszycia bądź przyklejenia .

4.Reklamacji podlegają tylko produkty uszkodzone z winy Sprzedawcy lub gdy są niezgodne z zamówieniem ( w przesyłce znajduje się inny przedmiot niż został zamówiony).

5.Reklamacja może być złożona tylko i wyłącznie przez osobę, która nabyła przedmiot.

6.Aby skorzystać z reklamacji przed wysłaniem towaru  mają Państwo obowiązek wcześniejszego skontaktowania się pocztą elektroniczną ze Sprzedawcą ( w przypadku braku wcześniejszego kontaktu reklamacje nie będą rozpatrywane).  Zostaną podane wtedy szczegóły postępowania reklamacyjnego.

7.Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt ( na wskazany przez Sprzedawcę adres oraz odpowiednio zabezpieczony, przesyłką rejestrowaną, poleconą – należy zachować dowód nadania). Nie przyjmuję paczek za pobraniem oraz przesyłek nadanych na koszt adresata.

8.Jeżeli odsyłany przez Państwa produkt ulegnie zniszczeniu w transporcie z powodu braku lub niewłaściwego jego zabezpieczenia z winy Klienta, reklamacja nie będzie rozpatrywana .

9.W przypadku jeśli odeślą Państwo produkt przesyłką nierejestrowaną, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jej zgubienie , co oznacza ,że reklamacja nie zostanie rozpatrzona

10.Koszty wysyłki Sprzedawca zwraca jedynie w przypadku reklamacji – gdy towar znacząco odbiega od prezentowanego na zdjęciu lub gdy uległ uszkodzeniu z winy Sprzedawcy.

11.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę produktu przeznaczonego do reklamacji .Pełna treść punktów ZWROTY i REKLAMACJE znajduje się w REGULAMINIE